Sử dụng Chat Tawk trên Android

Sử dụng Chat Tawk trên Android

Bước 1: Tải ứng dụng Tawk.to từ  Google Play, và cài đặt

Bước 2: Sauk hi cài đặt thành công, chạy chương trình Tawk.to.
Màn hình đăng nhập của chương trình như sau

Bước 3: Giao diện chính của chương trình sẽ gồm 3 mục chính là

  • Chats: Liệt kê những cuộc trò chuyện đang được thực hiện
  • Visitor: Danh sách những khách hàng hiện đang truy cập vào website
  • Agents: Danh sách nhân viên tư vấn hiện đang online.

  

Bước 4: Tại giao diện Visitor, chọn 1 người dùng bất kỳ và chọn join để kết nối và bắt đầu cuộc trò chuyện.

Bình luận


Hỗ trợ khách hàng


QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 4)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 3)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 2)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 1)

Trong bài viết này sẽ giới...

Sử dụng Chat Tawk trên IOS

Hướng dẫn sử dụng chương...

Hướng dẫn cài email có SSL trên Iphone/ Ipad...

Bạn hay đi công tác bên ngoài...

Chặn thư rác trên Outlook Express

Thư rác là những email đều...

WEBSITE

Website Design

Mobile Website Design

Graphic Design

Flash and Multimedia

HTML+CSS

CMS

Ecommerce

DOMAINS & HOSTING

Domain Search

Bulk Domain Search

Transfer Domain

New Domain Extensions

Domain Privacy

BRAND DESIGN

Web Hosting

WordPress Site/Blog

Virtual Private Servers

Dedicated Servers

Dedicated IP

SSL Certificates

Code Signing Certificate

SiteLock Website Security

Premium DNS

ONLINE MARKETING

Google Adwords

Facebook Ads

Yahoo Ads

Bing Ads

 Copyright 2005 - 2019, BIT.VN. All rights reserved.