QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 3)

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 3)
III.    Quản lý đơn hàng
1.    Xem danh sách đơn hàng:
Admin -> Kinh doanh -> Đơn hàng2.    Tạo đơn hàng mới:
Admin -> Kinh doanh -> Đơn hàng. Click Tạo đơn hàng mới ở góc trên bên phải3.    Hủy đơn hàng:
Admin -> Kinh doanh -> Đơn hàng. Chọn danh sách đơn hàng bằng cách check vào bên trái đơn hàng. Sau trong trong mục Actions ở góc trên bên phải chọn Hủy.4.    Xem thông tin chi tiết đơn hàng:
Click vào Xem ở bên phải đơn hàng.5.    Chuyển đơn hàng sang trạng thái chuyển hàng:
Sau khi xem xét đơn hàng, nếu chấp nhận chuyển hàng thì nhấn vào nút Ship. Sau khi nhấn, đơn hàng sẽ chuyển từ trạng thái ‘Chờ xử lý’ sang ‘Đang xử lý’.6.    Sau khi chuyển hàng và thanh toán hoàn tất, chuyển trạng thái đơn hàng đang xử lý sang ‘Hoàn thành’: Click vào nút ‘Hóa đơn bán hàng’ ở thanh menu phía trên như hình.

7.    Nếu khách hàng trả hàng thì chuyển trạng thái đơn hàng từ ‘Hoàn thành’ sang ‘Đã đóng’ như sau: Click vào nút Trả hàng ở góc trên bên phải.


QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 1)
QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 2)
QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 4)

Bình luận


Hỗ trợ khách hàng


QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 4)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 2)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 1)

Trong bài viết này sẽ giới...

Sử dụng Chat Tawk trên IOS

Hướng dẫn sử dụng chương...

Sử dụng Chat Tawk trên Android

Hướng dẫn sử dụng chương...

Hướng dẫn cài email có SSL trên Iphone/ Ipad...

Bạn hay đi công tác bên ngoài...

Chặn thư rác trên Outlook Express

Thư rác là những email đều...

WEBSITE

Website Design

Mobile Website Design

Graphic Design

Flash and Multimedia

HTML+CSS

CMS

Ecommerce

DOMAINS & HOSTING

Domain Search

Bulk Domain Search

Transfer Domain

New Domain Extensions

Domain Privacy

BRAND DESIGN

Web Hosting

WordPress Site/Blog

Virtual Private Servers

Dedicated Servers

Dedicated IP

SSL Certificates

Code Signing Certificate

SiteLock Website Security

Premium DNS

ONLINE MARKETING

Google Adwords

Facebook Ads

Yahoo Ads

Bing Ads

 Copyright 2005 - 2019, BIT.VN. All rights reserved.