QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 2)

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 2)
II.    Quản lý khách hàng
 
1.    Xem danh sách khách hàng:
Để xem danh sách khách hàng bạn click vào menu Khách hàng. Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách tất cả tài khoản của khách hàng hiện có. Ở đây bạn có thể thêm mới một tài khoản khách hàng, Xóa một tài khoản khách hàng, hoặc cập nhật thông tin tài khoản.2.    Thêm khách hàng:
Để thêm một tài khoản khách hàng, bạn vào Khách hàng->Thêm khách hàng ở góc trên bên phải. Khi click vào nút Thêm khách hàng sẽ hiển thị như sau. Ở đây bạn sẽ cung cấp thông tin Associate to Website là Admin, Nhóm là General, Tên của khách hàng, họ của khách hàng, Email khách hàng, Ngày sinh(Date of Birth) nếu có, Giới tính. Sau chuyển chuyển qua tab Address, ở đây bạn sẽ cung cấp địa chỉ thường trú  và địa chỉ giao hàng của khách hàng. Sau khi đã cung cấp đầy đủ, bạn click ‘Lưu lại’ ở góc trên bên phải màn hình.3.    Xóa khách hàng:
Để xóa tài khoản khách hàng, bạn click vào menu Khách hàng. Check vào bên trái danh sách những khách hàng bạn muốn xóa. Sau đó trong Action ở góc trên bên phải chọn Xóa, sau đó bấm Gửi đi. Sau đó ứng dụng sẽ xóa hoàn toàn những tài khoản khách hàng mà bạn đã chọn.4.    Sửa thông tin tài khoản khách hàng:
Để sửa thông tin tài khoản Khách hàng, bạn click vào menu khách hàng, sau đó bạn click vào ‘Sửa’ ở bên phải khách hàng mà bạn muốn cập nhật thông tin. Sau đó tiến hành cập nhật những thông tin cần thiết cho khách hàng. 

 

Bình luận


Hỗ trợ khách hàng


QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 4)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 3)

Trong bài viết này sẽ giới...

QUẢN TRỊ WEBSITE BÁN HÀNG MAGENTO (Phần 1)

Trong bài viết này sẽ giới...

Sử dụng Chat Tawk trên IOS

Hướng dẫn sử dụng chương...

Sử dụng Chat Tawk trên Android

Hướng dẫn sử dụng chương...

Hướng dẫn cài email có SSL trên Iphone/ Ipad...

Bạn hay đi công tác bên ngoài...

Chặn thư rác trên Outlook Express

Thư rác là những email đều...

WEBSITE

Website Design

Mobile Website Design

Graphic Design

Flash and Multimedia

HTML+CSS

CMS

Ecommerce

DOMAINS & HOSTING

Domain Search

Bulk Domain Search

Transfer Domain

New Domain Extensions

Domain Privacy

BRAND DESIGN

Web Hosting

WordPress Site/Blog

Virtual Private Servers

Dedicated Servers

Dedicated IP

SSL Certificates

Code Signing Certificate

SiteLock Website Security

Premium DNS

ONLINE MARKETING

Google Adwords

Facebook Ads

Yahoo Ads

Bing Ads

 Copyright 2005 - 2019, BIT.VN. All rights reserved.