Năng lực BIT - Website Công ty Cổ phần BIT Sài Gòn

CÂU CHUYỆN BIT

Chuyện kể rằng khi Ông Lý Quang Diệu bắt đầu xây dựng Singapore từ một vùng đất của người Malaysia với rất ít tài nguyên thiên nhiên, nền chính trị và xã hội còn non trẻ, chưa ổn định, nền kinh tế chưa phát triển và bây giờ câu chuyện Singapore ngày hôm nay là một câu chuyện phi thường mà chúng ta đã được nghe và học rất nhiều bài học từ đó.Nếu bạn là người yêu nước và đang giữ trọng trách trong bộ máy công quyền thì trong nhiều trường hợp, bạn học được cách phục vụ nhân dân của Ông Lý Quang Diệu và cộng sự của ông, những người đã từng thực hiện thành công và thắng lợi ở đất nước nhỏ bé này. Nếu bạn là người dân, bạn sẽ hiểu vì sao phải ủng hộ chính quyền...

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Công ty cổ phần BIT được thành lập từ tháng 11 năm 2005 và hoạt động chính trong các lĩnh vực : Quản trị doanh nghiệp bằng CNTT, Tư vấn thiết kế và xây dựng thương hiệu, Online Marketing và Cho thuê máy chủ / chổ đặt máy chủ. Mục tiêu của BIT là làm cho việc kinh doanh của khách hàng hiệu quả hơn và BIT tin rằng hiệu quả chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất để doanh nghiệp phát triển và trường tồn. Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, BIT đã đạt được một số thành tựu nhất định. Một số sản phẩm tiêu biểu của BIT trên thị trường bao gồm : BIT Portal, BIT-MIM, BIT CRM, BIT OpenOffice, BIT Elearning, …

BIT & TIVI

Quy trình xây dựng website hiệu quả

THÀNH TÍCH

Kỷ niệm 10 năm Giải Thưởng Quả Cầu Vàng

Giải thưởng Quả cầu vàng

Giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật

Giải thưởng Sao vàng Đông Nam Bộ

Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo

Giải thưởng Doanh Nhân Trẻ Tiêu Biểu

WEBSITE

Website Design

Mobile Website Design

Graphic Design

Flash and Multimedia

HTML+CSS

CMS

Ecommerce

DOMAINS & HOSTING

Domain Search

Bulk Domain Search

Transfer Domain

New Domain Extensions

Domain Privacy

BRAND DESIGN

Web Hosting

WordPress Site/Blog

Virtual Private Servers

Dedicated Servers

Dedicated IP

SSL Certificates

Code Signing Certificate

SiteLock Website Security

Premium DNS

ONLINE MARKETING

Google Adwords

Facebook Ads

Yahoo Ads

Bing Ads

 Copyright 2005 - 2023, BIT.VN. All rights reserved.